Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

Links naar andere pagina's

   
Op de site van de Protestantse Kerk Nederland zijn nog veel meer websites te vinden van enthousiaste gemeenten
   
Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers.
   
De Stichting Organum Frisicum is opgericht in 1994 voor het instandhouden en bevorderen van orgelconcerten in Friesland en geeft sinds 1995 de Friese Orgelagenda uit met daarin alle orgelconcerten in Friesland van Pasen t/m Kerst.
   
De officiele site voor informatie over alle Kerken-in-Actie onderwerpen Kerken in Actie
   
De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk is het enige onafhankelijke kennis-, informatie- en documentatiecentrum van mechanische torenuurwerken in Nederland.
   
Kerk Balans Kerk Balans