Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.
Sorry, deze pagina bestaat niet, of is nog afgesloten wegens beveiligingsproblemen.