Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

DE PREEKSTOEL

De preekstoel dateert uit het midden der 18e eeuw en vormt een eenheid met het doophek. Ze zijn beiden in rococostijl uit eikenhout gemaakt. Op de preekstoel is een koperen lezenaar aangebracht waarop 'Lieuwe Geerts Fecit Dockum 1776' staat. Lieuwe Geerts maakte in 1771 eenzelfde lezenaar voor de kerk te Driesum. Op de lezenaar komen twee wapens voor en wel die van Bergsma en van Schik. Dat van Bergsma geeft drie varkens, 2:1 geplaatst. Het wapen van Schik geeft een struik met vijf rozen, rechts twee en links drie, waarvan de onderste links in knop is en de overige in bloei zijn. Mogelijk is deze lezenaar een geschenk van Willem Bergsma (1706-1774) en Rimelia Schik (1714-1792), de ouders van mr, P.A. Bergsma.