Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

DE ROUWBORDEN

In de kerk hangen twee rouwborden ter herinnering aan mr. P.A. Bergsma en diens echtgenote D.J, Doitsma. Mr. Bergsma was van 1782-1795 grietman van de grietenij Dantumadeel.Hij is tevens Jarenlang kerkvoogd geweest van onze kerkelijke gemeente.
Dat er bij het overlijden van mr. Bergsma in 1824 nog een rouwbord werd gemaakt is opmerkelijk. De tijd van het rouwbord was voorbij en 19e eeuwse rouwborden zijn dan ook sporadisch.

na een intensieve restauratie komen de borden terug in de kerk na een intensieve restauratie komen de borden terug in de kerk

De rouwborden zijn in 1976-1977 gerestaureerd in het atelier van E. Algra in Leeuwarden.
Op het bord van de echtgenote van mr. Bergsma vond Algra onder het schrift twee oudere lagen.
Het is hem gelukt het oudste schrift weer zichtbaar te maken en aan te vullen.
Het schrift op het bord voor in de kerk is hieraan aangepast. Verder is bij de restauratie het bladgoud deels vernieuwd. Het wapen is gevat tussen eiken- en lauriertak. Het is een gedeeld wapen, met rechts drie biggen, links de halve Friese adelaar en de halve Franse lelie.

na een intensieve restauratie komen de borden terug in de kerk